Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 4-5

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteiskuntaoppi: tavoitteet vuosiluokilla 4-5

4.lk

5.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan käsitys yhteiskuntaopista lisääntyy.

T1

Oppilaan käsitys yhteiskuntaopista lisääntyy.

T2

Oppilas tutustuu omien ratkaisujensa vaikutuksiin ympäristössä.Oppilas pyrkii havaitsemaan millaisia vaikutuksia yksilöiden tekemillä valinnoilla on.

T2

Oppilas tutustuu omien ratkaisujensa vaikutuksiin ympäristössä.Oppilas pyrkii havaitsemaan millaisia vaikutuksia yksilöiden tekemillä valinnoilla on.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3

Oppilas perehtyy siihen, miten omat valinnat vaikuttamaan omaan elämään ja lähiympäristöön.

Oppilas tutustuu kansalaisten oikeuksiin ja tasa-arvoasioihin.

T3

Oppilas perehtyy siihen, miten omat valinnat vaikuttamaan omaan elämään ja lähiympäristöön.

Oppilas tuntee ihmisoikeuksien tärkeyden ja osaa perustella, mihin ihmisoikeuksia tarvitaan.

T4

Oppilas tutustuu siihen, miten media näkyy omassa elämässä.

T4

Oppilas osaa kuvailla median merkitystä omassa elämässään ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.

T5

Oppilas selvittää, miten eri ihmisten arjen toiminta vaikuttaa omaan lähiyhteisöön (esimerkiksi työn ja yrittäjyyden käsitteet).Oppilas tutustuu omaan elämään liittyvien ihmisten arkeen.

T5

Oppilas selvittää, miten eri ihmisten arjen toiminta vaikuttaa omaan lähiyhteisöön (esimerkiksi työn ja yrittäjyyden käsitteet).

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.

T6

Oppilas tutustuu erilaisten toimijoiden (kuten eri medioiden ja järjestöjen) tuottamiin sisältöihin ja tavoitteisiin käyttäen eri lähteitä.

Oppilas ottaa selvää erilaisista mielipiteistä ja arvoista.

T6

Oppilas tutustuu erilaisten toimijoiden (kuten eri medioiden ja järjestöjen) tuottamiin sisältöihin ja tavoitteisiin käyttäen eri lähteitä.

Oppilas osaa selittää, miten eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7

Oppilas harjoittelee omien mielipiteiden perustelemista. Oppilas ymmärtää muiden mielipiteitä.

T7

Oppilas harjoittelee omien mielipiteiden perustelemista. Oppilas ymmärtää muiden mielipiteitä.

T8

Oppilas tutustuu oman talouden hoitoon (oman rahan käyttö, tulot ja menot) ja ottaa selvää erilaisista kulutusvalinnoista.

T8

Oppilas osaa selvittää omaan rahankäyttöönsä ja kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja.

T9

Oppilas perehtyy mediakritiikin perusteisiin (median luotettavuus) ja selvittää erilaisten yhteisöjen (esimerkiksi yhdistysten ja asuinalueiden) toimintaa.

T9

Oppilas perehtyy mediakritiikin perusteisiin (median tavoitteet ja median luotettavuus) ja selvittää erilaisten yhteisöjen (esimerkiksi yhdistysten ja asuinalueiden) toimintaa.