Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 4-5

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteiskuntaoppi: sisällöt vuosiluokilla 4-5

4.lk

5.lk

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Tutustutaan yksilön ja lähiympäristön kautta omaan rooliin yhteiskunnassa. Jokainen voi vaikuttaa ympärillään oleviin asioihin (perhe, koulu, harrastukset, asuinalue). Opitaan ymmärtämään ympärillä olevan lähiympäristön asioita, jotka liittyvät omaan rahan käyttöön, vastuullisuuteen ja työn tekemiseen (erilaiset ammatit, oman budjetti, erilaiset tuotteet ja palvelut).

Sisältö painottuu 4. luokalla.

S2 Demokraattinen yhteiskunta

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Tutustutaan omien lähiyhteisöjen, esimerkiksi perheen, luokan, oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston, kautta päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tärkeitä teemoja ovat demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (lasten oikeudet, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet).

Tutustutaan merkittävimpiin kulttuuri- ja kielivähemmistöihin.

Sisältö painottuu 4. luokalla.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Sisältö painottuu 5. luokalla.

Harjoitellaan käytännön vaikuttamista eri tasoilla (kuten asuinalue, kotipaikkakunta, oppilaskunta, nuorisovaltuusto, harrastukset, media). Oppilasta kannustetaan toimimaan omissa yhteisössä osallistuvana jäsenenä (demokraattinen päätöksenteko, muiden mielipiteiden huomioon ottaminen, vaikuttamisen pelisäännöt, toimintatavat ja keinot).

S4 Taloudellinen toiminta

S4 Taloudellinen toiminta

Sisältö painottuu 5. luokalla.

Pohditaan, miten voin ansaita rahaa, säästää ja kuluttaa (oman rahan käytön suunnittelu, tulot ja menot). Tutustutaan kuluttajan tekemiin valintoihin ja vaikutuksiin (kestävä kulutus, kuluttamisen vaikutukset lähiympäristössä ja maailmanlaajuisesti). Tutustutaan oman lähialueen yrityksiin ja niiden vaikutukseen työnantajina ja hyödykkeiden tuottajina.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä