Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikki: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

Harjoitellaan hyvää lauluasentoa, tutkitaan hengityksen merkitystä äänenkäytölle ja tehdään ääniharjoituksia sekä laulaen että liikkuen. Käytetään kehosoittimia sekä yleisimpiä rytmi- ja melodiasoittimia. Valitaan vähintään yksi melodiasoitin, jonka soittamiseen perehdytään. Harjoitellaan yhteistä sykettä ryhmässä. Oppilasta ohjataan liikkumaan musiikin mukana rohkeasti eläytyen. Harjoitellaan asiallista suhtautumista omaan ja muiden tuottamaan musiikkiin. Kuunnellaan musiikkia eläytyen ja osallistuen esim. kehorytmein ja liikkuen. Soitetaan ja improvisoidaan muutamalla sävelellä, kuten pentatonisella asteikolla.

Harjoitellaan hyvää lauluasentoa, tutkitaan hengityksen merkitystä äänenkäytölle ja tehdään ääniharjoituksia sekä laulaen että liikkuen. Lauletaan yksiäänisesti ja harjoitellaan kaanoneita. Käytetään kehosoittimia sekä yleisimpiä rytmi- ja melodiasoittimia monipuolisesti luontevana osana musisointia ja musiikkikäsitteiden opiskelua. Harjoitellaan musiikin mukana liikkumista rohkeasti eläytyen. Eläydytään musiikin kuunteluun liikkeen, rytmisoittimien ja kehorytmien avulla. Harjoitellaan asiallista suhtautumista omaan ja muiden tuottamaan musiikkiin. Valitaan vähintään yksi melodiasoitin, jonka soittamiseen perehdytään. Tehdään pieniä improvisointiharjoituksia. Oppilaat voivat esimerkiksi keksiä introja ja välisoittoja.

Tutustutaan yksiäänisten laulujen ohella myös moniäänisyyteen mm. kaanoneiden avulla. Tehdään ääniharjoituksia ja kiinnitetään huomiota hyvään lauluasentoon. Käytetään keho-, rytmi- ja melodiasoittimia monipuolisesti osana yhteismusisointia ja musiikkikäsitteiden opiskelua. Tutustutaan erilaisiin sointusoittimiin ja niiden soittamiseen. Keskustellaan hyvän yleisön ominaisuuksista. Esitetään muulle ryhmälle pieniä esityksiä ja esittäjät saavat arvioida, oliko yleisö asiallinen ja oliko sille turvallista esiintyä.

Tutustutaan yksiäänisten laulujen ohella myös moniäänisyyteen mm. kaanoneiden avulla. Puhutaan äänenmurroksesta ja sen vaikutuksesta oman äänen tuottamiseen ja käyttöön. Tehdään ääniharjoituksia, harjoitellaan fraseeraamista ja muistetaan hyvä lauluasento. Käytetään keho-, rytmi- ja sointusoittimia monipuolisesti osana musisointia ja musiikkikäsitteiden opiskelua. Kuunnellaan monenlaista musiikkia ja ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan sanallisesti. Tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aikakausiin. Opetellaan rentoutumaan musiikkia kuunnellen.

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

Tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimista jousiin ja puupuhaltimiin. Musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikin elementteihin. Opetellaan tunnistamaan melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoinen-kolmijakoinen, kertosäe ja soolo-tutti. Harjoitellaan tunnistamaan musiikillisia merkintätapoja.

Harjoitellaan yhteistä sykettä ryhmässä. Tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimista vaskipuhaltimiin ja lyömäsoittimiin. Musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikin elementteihin. Opetellaan C-duuriasteikon säveliä ja tutustutaan musiikin aika-arvoihin musisoinnin yhteydessä.

Tutustutaan muutamiin erityyppisiin soittimiin. Harjoitellaan tunnistamaan soittimien ääniä, sykkeen löytämistä kuullun perusteella liikkuen ja soittaen sekä erottelemaan kuulemasta musiikin elementtejä. Opetellaan aika-arvoja musisoidessa sekä harjoitellaan niiden tunnistamista. Opetellaan muutamia ylennettyjen tai alennettujen sävelten nimiä sekä puolisävelaskeleen käsite soveltuvin osin musisoinnin yhteydessä. Harmoniakäsite opiskellaan sointusoittimia soittaessa. Tutustutaan kolmisointuihin.

Tutustutaan joihinkin kansanmusiikin, populaarimusiikin ja muun maailman musiikin soittimiin sekä soitinryhmiin. Opetellaan aika-arvoja musisoidessa sekä harjoitellaan niiden tunnistamista. Harmoniakäsite opiskellaan sointusoittimia soitettaessa. Harjoitellaan tunnistamaan soittimien ääniä ja löytämään liikuttaessa ja soitettaessa syke kuullun perusteella sekä erottelemaan kuullusta musiikin elementtejä. Tehdään yksin tai ryhmässä pienimuotoinen sävellys esimerkiksi niin, että oppilas sanoittaa uusiksi jonkun tutun kappaleen ja keksii sitten uuden melodian tekemiinsä sanoihin.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. Opetuksessa voidaan hyödyntää oppilaiden osaamista tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osaamista, konsertteja tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osaamista, konsertteja tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta kuvaamaan omia musiikillisia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaalisesti tai kuvallisesti. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden osaamista, konsertteja tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia.

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Tutustutaan suomalaisten vähemmistöjen musiikkiin huomioiden mahdollisuuksien mukaan oman koulun oppilaiden kulttuurilliset taustat.

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa. Oppitunnilla voidaan tehdä yhteinen luokkalaulu, jossa oppilaat keksivät sanat opettajan tai itse tekemäänsä melodiaan. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Keskitytään erityisesti eurooppalaiseen kansanmusiikkiin ja taidemusiikkiin.

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Tutustutaan afrikkalaiseen ja aasialaiseen musiikkiin.

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston valinnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme tai Suvivirsi) osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa. Tutustutaan etelä-, väli- ja pohjoisamerikkalaiseen musiikkiin.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä