Perusopetuksen opetussuunnitelma

Liikunnan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Liikunta: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas kokeilee rohkeasti erilaisia liikuntatehtäviä sekä osallistuu parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas kokeilee rohkeasti erilaisia liikuntatehtäviä sekä osallistuu parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti. Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä.

T2

Oppilas opettelee säätelemään omaa liikkumistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

T2

Oppilas opettelee säätelemään omaa liikkumistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä tekemään sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3

Oppilas harjoittelee erilaisissa oppimisympäristöissä tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas harjoittelee erilaisissa oppimisympäristöissä liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen.Oppilas harjoittelee erilaisissa oppimisympäristöissä välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

T3

Oppilas harjoittelee erilaisissa oppimisympäristöissä tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas harjoittelee erilaisissa oppimisympäristöissä liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen.Oppilas harjoittelee erilaisissa oppimisympäristöissä välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

T3

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen.Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

T3

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen.Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

 

T4

Oppilas harjoittelee erilaisten liikuntavälineiden käsittelyä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

T4

Oppilas harjoittelee erilaisten liikuntavälineiden monipuolisesti käsittelyä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

T4

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

T4

Oppilas vahvistaa taitoaan käsitellä monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

T5

Oppilas opettelee arvioimaan fyysisiä ominaisuuksiaan.Oppilas tutustuu nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksien harjoittamiseen.

T5

Oppilas opettelee arvioimaan fyysisiä ominaisuuksiaan. Oppilas tutustuu nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksien harjoittamiseen.

Oppilas tiedostaa fyysistä toimintakykyä edistäviä arjen toimintatapoja passivoivan elämäntavan vastapainoksi.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan.Oppilas opettelee nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksien harjoittamista.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan.Oppilas harjoittaa nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksiaan.

T6

Oppilas vahvistaa uimataitoaan ja vedessä liikkumistaitoaan.

T6

Oppilas vahvistaa uimataitoaan ja vedessä liikkumistaitoaan.

T6

Oppilas vahvistaa uimataitoaan ja vedessä liikkumistaitoaan.

T6

Oppilas on perusuimataitoinen.

T7

Oppilas opettelee huomioimaan mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas harjaantuu huolehtimaan oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja opettelee huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas opettelee huomioimaan mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas harjaantuu huolehtimaan oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja opettelee huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas harjaantuu huomioimaan mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas opettelee työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T8

Oppilas opettelee työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T8

Oppilas harjaantuu työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T9

Oppilas harjaantuu toimimaan ryhmän jäsenenä yhteiseen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilas oppii tunnistamaan reilun pelin periaatteita.

T9

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilas tunnistaa reilun pelin periaatteita.

T9

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja opettelee toimimaan pienryhmän ohjaustehtävissä. Oppilas osaa toimia reilun pelin periaatteiden mukaisesti.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa. Oppilas harjaantuu taidoissaan pienryhmän ohjaustehtävissä.

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas opettelee toimimaan itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

T10

Oppilas harjaantuu toimimaan itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

T10

Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta ja pienryhmänsä työskentelystä. Oppilas tutustuu mobiilisovellusten hyödyntämiseen liikunnan tukena.

T10

Oppilas oppii työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas harjaantuu mobiilisovellusten hyödyntämiseen liikunnan tukena.

T11

Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan.

T11

Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan.

Oppilasta rohkaistaan seuraamaan omaa kehittymistä.

T11

Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan.

T11

Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan. Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä