Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kieli B2-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1

Oppilas hahmottaa kiinan kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa kieliin sekä tutustuu kiinan kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin. Oppilaan päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys kehittyvät.

T1

Oppilas syventää kiinan kielialueen ja elämänmuodon tuntemusta sekä hahmottaa kiinan kielen asemaa maailmassa. Oppilaan päättelykyky, uteliaisuus ja monikielisyys kehittyvät.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas näkee kiinan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista. Oppilas löytää itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia.

T2

 Oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kiinan kielen taitoaan myös oppituntien ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T3

Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.

T3

   Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen kirjallista ja erityisesti suullista vuorovaikutusta.

T4

Oppilas yrittää saada viestinsä perille käyttäen luovasti erilaisia, myös ei-kielellisiä keinoja.

T4

 Oppilas rohkaistuu pyrkimyksessään saada viestinsä perille käyttäen luovasti erilaisia, myös ei-kielellisiä keinoja sekä pyytäen toistoa ja hidastusta.

T5

Oppilas tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin.

T5

Oppilas laajentaa kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilasta yrittää rohkeasti tulkita helposti ennakoitavissa olevia, ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.  

T6

   Oppilas rohkaistuu tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

 Oppilas harjoittelee ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista.

T7

Oppilas harjoittelee ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.