Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Fysiikka: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Valoon ja ääneen liittyvistä sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä ohjeistettuihin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimuksiin liittyen.

Vuorovaikutuksiin, niiden synnyttämiin voimiin ja liiketilaan liittyvistä sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan oppilaiden tutkittavia ilmiöitä ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa.

Sähköön ja virtapiiriin liittyvistä sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan ilmiöitä erilaisiin tutkimuksiin, joissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Äänen ja valon syntyyn ja ilmiöihin tutustutaan terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan sähkömagneettisen säteilyn lajeihin keskittyen valon aallonpituusalueeseen, valon ominaisuuksiin ja ilmiöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös paikallinen toimintaympäristö.

Joihinkin tutkittaviin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla. Lämpöilmiöiden sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti oman elämän ja arjen näkökulmasta. Pohditaan voimiin ja niistä aiheutuvien liikeilmiöiden vaikutuksiin omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa, esim. liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Perehdytään tarkemmin sähkömagneettisen säteilyn lajeihin sekä ydin ja hiukkassäteilyyn. Ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Valoon ja ääneen liittyviä sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet.

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä ja energian säilymisen periaate. Ilmiöitä tutkittaessa tutustutaan näihin liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Laajennetaan maailmankuvan muotoutumista hyödyntämällä tutkittaviin ilmiöihin liittyviä uutisia, ajankohtaisia tapahtumia, uusia sovelluksia ja nykypäivän tutkimusta.

S5 Vuorovaikutus ja liike

S5 Vuorovaikutus ja liike

S5 Vuorovaikutus ja liike

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Sisältö painottuu 8. luokalla.

S6 Sähkö

S6 Sähkö

S6 Sähkö

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei kuntakohtaista lisättävää.