Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kemia: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

S3 Kemia yhteiskunnassa

S3 Kemia yhteiskunnassa

S3 Kemia yhteiskunnassa

Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Pääpaino on tutkia seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia sekä tutustua alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta aineen koostumiseen atomeista.

Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Painotetaan reaktionopeuden havainnointia ja siihen vaikuttavien tekijöiden pohtimista. Lisäksi painotetaan kemian merkkikielen tulkitsemista.

Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Käytetään kemian merkkikieltä ja harjoitellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Käytetään kemian merkkikieltä. Tuotetaan ja tulkitaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä