Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-8

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Historia: sisällöt vuosiluokilla 7-8

 

7.lk

8.lk

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

Käsitellään teollinen vallankumous niin maailmalla kuin Suomessakin: miksi, koska, mitä, missä ja mitä seurasi? Tässä yhteydessä käsitellään myös imperialismin aika ja liitetään se ilmiönä samaan jatkumoon.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Yhteiskunnallisista aatteista käsitellään mm. konservatismi, liberalismi, nationalismi ja sosialismi. Tutustutaan Ranskan vallankumoukseen omaleimaisena historiallisena tapahtumana sekä sen merkitykseen. Samoin käsitellään Yhdysvaltain itsenäistyminen ja laajeneminen sekä Venäjän laajentuminen 1800-luvun aikana sekä etsitään näitä yhdistävät piirteet. Käydään läpi ensimmäinen maailmansota ja sen tausta.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

Käsitellään mm. autonomian ajan alku, kansallinen herääminen, sortokaudet ja Suomen itsenäistyminen.

Sisältö painottuu 7. luokalla.

S4 Suurten sotien aika

S4 Suurten sotien aika

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Käsitellään toinen maailmansota ja sen tausta (maailma ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä) ja seuraukset, kylmän sodan juuret ja kylmä sota ainutlaatuisena ilmiönä sekä sen päättyminen ja vaikutukset Euroopan/maailman kartalla.

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Käsitellään Suomea sotien jälkeen. Käsitellään mm. sellaisia ilmiöitä kuin kaupungistuminen, hyvinvointivaltion rakentuminen sekä kulttuurin muutokset ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä vuosista nykypäivään.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Perehdytään maailmassa kylmän sodan jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin sekä ajankohtaisten konfliktien ja ilmiöiden historialliseen taustaan.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä