Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokalla 9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteiskuntaoppi: sisällöt 9. vuosiluokalla

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Tutustutaan kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tunnistetaan niiden vaikutus yhteiskunnan toimintaan. Tehdään omaan talouteen ja tulevaisuuteen liittyvää suunnittelua ja harjoitellaan realististen tavoitteiden asettamista. Tutustutaan arjen perustaitoihin ja niiden osaamiseen ja hallintaan.

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Perehdytään siihen, kuinka demokraattinen yhteiskunta toimii. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeusasioihin ja -sopimuksiin. Erilaisten vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen ja harjoitteleminen osana päätöksentekoa (mm. lobbaaminen, media, järjestötoiminta).

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Tutustutaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Vaikuttamismahdollisuuksia harjoitellaan sekä koulussa että koulun ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan. Keskeisiä taitoja ovat yksin ja yhdessä toimiminen, niin että kaikkien mielipiteet tulevat huomioiduksi (yhteiskunnallinen osallistuminen, taloudellinen toiminta ja työelämä).

S4 Taloudellinen toiminta

Tutustutaan talouden peruskäsitteisiin sekä niihin vaikuttaviin asioihin eri tasoilla. Perehdytään ja pyritään hahmottamaan talouden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Keskeisiä käsitteitä ovat työ, yrittäjyys ja kestävä kehitys.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä