Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai toteuttaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa tai kielessä yleensä korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuk­sessa tulee oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusope­tuksen päättyessä suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja käyttää osaamisen tason määrittämisessä päättöarvioinnin kriteerejä. Jos painotettu opetus toteutetaan käyttäen valinnaisten aineiden vuo­siviikkotunteja, suoritetaan arviointi näiden tuntien osalta noudat­taen, mitä näissä perusteissa valinnaisten aineiden arvioinnista määrätään.

Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erillisellä todistuksen liitteellä.     

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä