Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataide: sisällöt 7. vuosiluokalla

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä.

S3 Taiteen maailmat: Syvennetään erilaisia taidekäsityksiä ja taiteen ilmiöitä tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kuvataide: sisällöt vuosiluokalla 8

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä ovat oppilaiden tekemät kuvat ja kuvakulttuurit. Opetuksen sisältöjä valitaan oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan mahdollisuuksien mukaan median maailmasta sekä rakennetuista että luonnon ympäristöistä. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Opetuksessa syvennytään erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tutustumalla niihin taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kuvataide: sisällöt 8. vuosiluokalla

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä ovat oppilaiden tekemät kuvat ja kuvakulttuurit. Opetuksen sisältöjä valitaan oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan mahdollisuuksien mukaan median maailmasta sekä rakennetuista että luonnon ympäristöistä. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Opetuksessa syvennytään erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tutustumalla niihin taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kuvataide: sisällöt 9. vuosiluokalla

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä ovat oppilaiden tekemät kuvat ja kuvakulttuurit. Opetuksen sisältöjä valitaan oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan mahdollisuuksien mukaan median maailmasta sekä rakennetuista että luonnon ympäristöistä. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja pyritään hyödyntämään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Opetuksessa syvennytään erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tutustumalla niihin taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia hyödynnetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.