Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunta: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntatehtäviä parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti. Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa useimmiten tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa useimmiten tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä harjoittelee niiden käyttämistä, yhdistämistä ja soveltamista erilaisissa oppimisympäristöissä

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä harjoittelee niiden käyttämistä, yhdistämistä ja soveltamista erilaisissa oppimisympäristöissä.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4

Oppilas kokeilee, yhdistää ja soveltaa monipuolista välineenkäsittelytaitoja erilaisissa oppimisympäristöissä

T4

Oppilas harjoittelee, yhdistää ja soveltaa monipuolista välineenkäsittelytaitoja erilaisissa oppimisympäristöissä

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan. Oppilas tutustuu omien voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksien kehittämiseen.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta opettelee voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksien kehittämistä.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksiaan.

T6

Oppilas opettelee uima- ja vesipelastustaitoja.

T6

Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan.

T6

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

T7

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä toimii turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T8

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa. Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas harjaantuu työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas tutustuu hyvinvointiaan tukeviin teknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

T10

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas tietää joitakin hyvinvointia tukevia teknologian apukeinoja.

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas osaa hyödyntää teknologiaa oman hyvinvointinsa tukemiseen.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita. Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita. Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita. Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen liikunta: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

8.lk

9.lk

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas syventää tietojaan ja taitojaan erilaisissa liikuntamuodoissa parhaansa yrittäen.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa useimmiten tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä harjoittelee niiden käyttämistä, yhdistämistä ja soveltamista

opetetuissa liikuntamuodoissa.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti

opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas harjoittelee, yhdistää ja soveltaa monipuolista välineenkäsittelytaitoja erilaisissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta opettelee voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksien kehittämistä.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksiaan.

T6

Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan mahdollisuuksien mukaan.

T6

Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan mahdollisuuksien mukaan.

T7

Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunnassa sekä toimii liikkuessaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

T7

Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunnassa sekä toimii liikkuessaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

T11

Oppilas saa lisämotivaatiota omaan liikkumiseensa liikkumista tukevien teknologisten sovellusten ja alustojen avulla.

T11

Oppilas saa lisämotivaatiota omaan liikkumiseensa liikkumista tukevien teknologisten sovellusten ja alustojen avulla.

T12

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita, joiden saavuttamisen kauttaoppilas pystyy kokemaan liikun-nasta tulevan hyvänolontunteen.

T12

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita, joiden saavuttamisen kauttaoppilas pystyy kokemaan liikun-nasta tulevan hyvänolontunteen.

T13

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää iloa ja virkistystä liikunnasta tavoitteena liikunnallisen elämäntavan löytäminen.

T13

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää iloa ja virkistystä liikunnasta tavoitteena liikunnallisen elämäntavan löytäminen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä