Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunta: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä.

 

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms.

 

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. 

Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen.

 

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä.

 

Voidaan suorittaa Move!-mittaukset kokonaisuudessaan tai osittain. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä.

 

Oppilas opettelee eri uimatekniikoita ja vesipelastustaitoja.

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen.

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä.

 

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms.

 

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. 

Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen.

 

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä.

 

Suoritetaan Move!-mittaukset. Voidaan lisäksi käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Oppilas opettelee eri uimatekniikoita ja vesipelastustaitoja.

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen.

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä.

 

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms.

 

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. 

Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen.

 

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä.

 

Voidaan suorittaa Move!-mittaukset kokonaisuudessaan tai osittain. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä.

 

Oppilas opettelee eri uimatekniikoita ja vesipelastustaitoja.

 

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa.

 

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä.

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa.

 

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä.

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa.

 

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä.

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. Liikuntatunneilla voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää liikuntateknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannustuskeinoina. Liikuntatunneilla muistutetaan oppilaita lihashuollon ja perusvoimaharjoittelun tärkeydestä.

 

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä.

 

Liikunnassa voidaan pitää yhteistyössä terveystiedon oppiaineen kanssa päiväkirjaa, johon kirjataan sovitusti esimerkiksi liikuntasuoritukset, ruokailut ja päivittäinen unen määrä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheuttamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa.

 

Liikuntatunneilla tai liikuntakotitehtävien avulla oppilasta tutustutetaan lähialueen liikunnan harrastamismahdollisuuksiin.

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. Liikuntatunneilla voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää liikuntateknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannustuskeinoina. Liikuntatunneilla muistutetaan oppilaita lihashuollon ja perusvoimaharjoittelun tärkeydestä.

 

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä.

 

Liikunnassa voidaan pitää yhteistyössä terveystiedon oppiaineen kanssa päiväkirjaa, johon kirjataan sovitusti esimerkiksi liikuntasuoritukset, ruokailut ja päivittäinen unen määrä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheuttamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa.

 

Liikuntatunneilla tai liikuntakotitehtävien avulla oppilasta tutustutetaan lähialueen liikunnan harrastamismahdollisuuksiin.

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. Liikuntatunneilla voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää liikuntateknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannustuskeinoina. Liikuntatunneilla muistutetaan oppilaita lihashuollon ja perusvoimaharjoittelun tärkeydestä.

 

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä.

 

Liikunnassa voidaan pitää yhteistyössä terveystiedon oppiaineen kanssa päiväkirjaa, johon kirjataan sovitusti esimerkiksi liikuntasuoritukset, ruokailut ja päivittäinen unen määrä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheuttamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa.

 

Liikuntatunneilla tai liikuntakotitehtävien avulla oppilasta tutustutetaan lähialueen liikunnan harrastamismahdollisuuksiin.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen liikunta: sisällöt vuosiluokilla 8-9

8.lk

9.lk

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

Liikuntatunneilla kannustetaan oppilaita terveyttä edistävään arkiliikuntaan. 

 

Liikuntatunteihin sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu liikkumaan huomioiden oma ja muiden oppilaiden liikkuminen, jolloin havaintomotoriset taidot kehittyvät. Tehtävää voidaan muokata tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms.

 

Liikuntatunneilla harjoitetaan motorisia sekä liikkumisen perustaitoja (perustaidot lueteltu seudullisissa perusliikunnan sisällöissä).

Liikuntatunneilla harjoitetaan välineenkäsittelyn perustaitoja (välineenkäsittelytaidot lueteltu seudullisissa perusliikunnan sisällöissä). Tunneilla pelataan erilaisia välineenkäsittelytaitoja kehittäviä pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä.

 

Liikuntatunneilla tuodaan esiin kehonhuollon ja lihaskuntoharjoittelun tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin esimerkiksi tehden yhteistyötä liikuntaseurojen tai -järjestöjen kanssa. 

Liikuntatunneilla kannustetaan oppilaita terveyttä edistävään arkiliikuntaan. 

Liikuntatunteihin sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu liikkumaan huomioiden oma ja muiden oppilaiden liikkuminen, jolloin havaintomotoriset taidot kehittyvät. Tehtävään voidaan lisätä haastetta tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms.

 

Liikuntatunneilla syvennetään motorisia sekä liikkumisen perustaitoja (perustaidot lueteltu seudullisissa perusliikunnan sisällöissä).

Liikuntatunneilla syvennetään välineenkäsittelyn perustaitoja (välineenkäsittelytaidot lueteltu seudullisissa perusliikunnan sisällöissä). Pelataan erilaisia välineenkäsittelytaitoja kehittäviä pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä.

Liikuntatunneilla painotetaan kehonhuollon ja lihaskuntoharjoittelun tärkeyttä oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä.

 

Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin esimerkiksi tehden yhteistyötä liikuntaseurojen tai -järjestöjen kanssa.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

Oppilasta ohjataan toimimaan liikuntatunneilla turvallisesti ja asiallisesti sekä ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita.(T6)

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan, paikan ja olosuhteiden mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen.

Liikuntatunneilla syntyy paljon sosiaalisia taitoja vaativia tilanteita, joissa oppilaita ohjataan huomioimaan ja kannustamaan kanssaliikkujiaan sekä toimimaan aktiivisena ryhmän jäsenenä. 

Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa liikuntatunnin sisältöön, jonka kautta vahvistetaan oppilaan vastuun ottamista tekemisestään. 

Oppilasta ohjataan toimimaan liikuntatunneilla turvallisesti ja asiallisesti sekä ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita.(T6)

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan, paikan ja olosuhteiden mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen.

Liikuntatunneilla syntyy paljon sosiaalisia taitoja vaativia tilanteita, joissa oppilaita ohjataan huomioimaan ja kannustamaan kanssaliikkujiaan sekä toimimaan aktiivisena ryhmän jäsenenä.

Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa liikuntatunnin sisältöön, jonka kautta vahvistetaan oppilaan vastuun ottamista tekemisestään. 

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti esimerkiksi tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä.

Liikuntatunneilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannustuskeinoina.

 

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia kokea rentouttavia ja rauhoittavia, kehonhuoltoa edistäviä hetkiä esim. rentoutus- tai hengitysharjoitusten avulla.

Liikunnassa oppilasta ohjataan miettimään liikkumisen aikaan saamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa.

Oppilaalle annetaan monipuolisten liikuntasisältöjen kautta mahdollisuuksia saada mieluisia liikuntakokemuksia ja –elämyksiä, jotka luovat pohjaa liikunnallisen elämäntavan syntymiselle.

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti esimerkiksi tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä.

Liikuntatunneilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaan liittyviä sovelluksia tai ohjelmia motivointi- ja kannustuskeinoina.

 

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia kokea rentouttavia ja rauhoittavia, kehonhuoltoa edistäviä hetkiä esim. rentoutus- tai hengitysharjoitusten avulla.

 

Liikunnassa oppilasta ohjataan miettimään liikkumisen aikaan saamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa.

Oppilaalle annetaan monipuolisten liikuntasisältöjen kautta mahdollisuuksia saada mieluisia liikuntakokemuksia ja –elämyksiä, jotka vahvistavat liikunnallisen elämäntavan syntymistä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä