Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunnan arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanan kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä kokeillut, yhdistänyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas on joskus kokeillut, yhdistänyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

T6

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

S1

Uima- ja vesipelastustaidot

Oppilas hallitsee perusuimataidon (50m kahta uintitapaa käyttäen ja 5 m sukellus pinnan alla) ja on harjoitellut vedestä pelastamista.

Oppilas on alkeisuimataitoinen (10m yhdellä uimatavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen)

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas pyrkii yleensä toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas pyrkii joskus toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa. Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa joskus ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa käyttää mobiilisovelluksia liikunnan tukena.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä

työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Liikunnan arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä harjoitellut, yhdistellyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas on joskus harjoitellut, yhdistellyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

T6

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

S1

Uima- ja vesipelastustaidot

Oppilas on uimataitoinen (hypätään uintisyvyiseen veteen ja uidaan 200m, joista 50 selkää) ja on harjoitellut vedestä pelastamista.

Oppilas hallitsee perusuimataidon (50 m kahta uintitapaa käyttäen ja 5 m sukellus pinnan alla) ja on harjoitellut vedestä pelastamista.

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas toimii yleensä turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas toimii joskus turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa. Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa joskus ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa käyttää mobiilisovelluksia liikunnan tukena.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen liikunnan arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista

kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien

toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee

erilaisia liikuntamuotoja

parhaansa

yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien

toimintaan

yleensä aktiivisesti

kokeillen ja harjoitellen

erilaisia liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien

toimintaan

joskus aktiivisesti

kokeillen ja harjoitellen

erilaisia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään

ja ympäristöään

sekä osaa tehdä sen

mukaan eri liikuntatilanteissa,

kuten leikeissä ja

peleissä, tarkoituksenmukaisia

ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä

tarkoituksenmukaisia

ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus

tarkoituksenmukaisia

ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa,

T3

Oppilas kehittää tasapaino-

ja liikkumistaitoaan

sekä harjoittelee

niiden käyttämistä, yhdistämistä

ja soveltamista

opetetuissa liikuntamuodoissa

S1

Motoriset perustaidot

(tasapaino-

ja liikkumistaidot),

ja niiden

soveltaminen

eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä

käyttää, yhdistää ja soveltaa

tasapaino- ja

liikkumistaitoja opetetuissa

liikuntamuodoissa

Oppilas osaa joskus

käyttää, yhdistää ja soveltaa

tasapaino- ja

liikkumistaitoja opetetuissa

liikuntamuodoissa

T4

Oppilas harjoittelee, yhdistää

ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja

monipuolisesti

erilaisissa

liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot

(välineenkäsittelytaidot)

ja niiden soveltaminen

eri liikuntamuodoissa

Oppilas yleensä kokeilee,

yhdistää ja soveltaa

välineenkäsittelytaitoja

opetetuissa

Oppilas joskus kokeilee,

yhdistää ja soveltaa

välineenkäsittelytaitoja

opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida

fyysisiä ominaisuuksiaan

ja sen pohjalta opettelee

voima-, nopeus-, liikkuvuus-

ja kestävyysominaisuuksien

kehittämistä

S1

Fyysisten ominaisuuksien

arviointi,

ylläpito ja

kehittäminen

Oppilas osaa yleensä

arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan

ja sen

pohjalta kehittää voimaa,

nopeutta, liikkuvuutta

ja kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvioida

fyysisiä ominaisuuksiaan

ja sen pohjalta

kehittää voimaa,

nopeutta, liikkuvuutta

ja kestävyyttä.

T6

Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan mahdollisuuksien mukaan.

S1

Uima- ja vesipelastustaidot

Tavoitteen arviointi määritellään erikseen koulukohtaisesti sen mukaan, miten uima- ja vesipelastustaitoja on mahdollista harjoitella.

Tavoitteen arviointi määritellään erikseen koulukohtaisesti sen mukaan, miten uima- ja vesipelastustaitoja on mahdollista harjoitella.

T7

Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunnassa sekä toimii liikkuessaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

S1

Turvallinen toiminta ja tarkoituksenmukainen

varustautuminen

Oppilas osaa yleensä

toimia oman ja muiden

turvallisuuden huomioon

ottaen.

Oppilas yleensä varustautuu

tarkoituksenmukaisesti

liikuntaan.

Oppilas osaa joskus

toimia oman ja muiden

turvallisuuden huomioon

ottaen.

Oppilas joskus varustautuu

tarkoituksenmukaisesti

liikuntaan.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas vahvistaa taitoaan

työskennellä kaikkien

kanssa. Oppilas

osaa säädellä toimintaansa

ja tunneilmaisuaan

liikuntatilanteissa

toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja

työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä

toimia eri liikuntatilanteissa

yhteisesti sovitulla

tavalla.

Oppilas osaa joskus

toimia eri liikuntatilanteissa

yhteisesti sovitulla

tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun

pelin periaatteita ja

osoittaa ottavansa vastuuta

yhteisistä oppimistilanteista.

S2

Reilu ja vastuullinen

toiminta

Oppilas noudattaa

useimmiten reilun pelin

periaatteita ja osoittaa

ottavansa vastuuta

yhteisistä oppimistilanteista

Oppilas noudattaa joskus

reilun pelin periaatteita

ja osoittaa joskus

ottavansa vastuuta

yhteisistä oppimistilanteista

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas vahvistaa taitoaan

työskennellä vastuullisesti

ja itsenäisesti

yksin ja ryhmän jäsenenä

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä

työskennellä vastuullisesti

ja itsenäisesti yksin

ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa joskus

työskennellä vastuullisesti

ja itsenäisesti yksin

ja ryhmän jäsenenä

T11

Oppilas saa lisämotivaatiota

omaan liikkumiseensa

liikkumista tukevien teknologisten sovellusten ja alustojen avulla.

S3

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen.

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen.

T12

Oppilas osaa asettaa itselleen

realistisia oppimistavoitteita,

joiden

saavuttamisen kautta

oppilas pystyy kokemaan

liikunnasta tulevan

hyvänolontunteen.

S3

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen. Oppilasta

ohjataan pohtimaan

osana itsearviota.

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen. Oppilasta

ohjataan pohtimaan

osana itsearviota

T13

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää iloa ja virkistystä liikunnasta tavoitteena liikunnallisen elämäntavan löytäminen.

S3

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen.

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä