Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

S1

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

S1

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

S1

Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä

S1

Uima- ja vesipelastustaidot

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunnan arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanan kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä kokeillut, yhdistänyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas on joskus kokeillut, yhdistänyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

T6

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

S1

Uima- ja vesipelastustaidot

Oppilas hallitsee perusuimataidon (50m kahta uintitapaa käyttäen ja 5 m sukellus pinnan alla) ja on harjoitellut vedestä pelastamista.

Oppilas on alkeisuimataitoinen (10m yhdellä uimatavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen)

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. 

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas pyrkii yleensä toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas pyrkii joskus toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa. Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. 

Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa joskus ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. 

Oppilas osaa käyttää mobiilisovelluksia liikunnan tukena.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä

työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita. 

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Liikunnan arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä harjoitellut, yhdistellyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas on joskus harjoitellut, yhdistellyt ja soveltanut välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

T6

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

S1

Uima- ja vesipelastustaidot

Oppilas on uimataitoinen (hypätään uintisyvyiseen veteen ja uidaan 200m, joista 50 selkää) ja on harjoitellut vedestä pelastamista.

Oppilas hallitsee perusuimataidon (50 m kahta uintitapaa käyttäen ja 5 m sukellus pinnan alla) ja on harjoitellut vedestä pelastamista.

T7

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. 

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas toimii yleensä turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Oppilas toimii joskus turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa. Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. 

Oppilas osaa toimia pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa joskus ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. 

Oppilas osaa käyttää mobiilisovelluksia liikunnan tukena.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita. 

Oppilas saa kokea liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13

Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin löytääkseen itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen liikunnan arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2

Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

Oppilas tekee joskus tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3

Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitoaan sekä harjoittelee niiden käyttämistä, yhdistämistä ja soveltamista opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), ja niiden soveltaminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas osaa joskus käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4

Oppilas harjoittelee, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa liikuntamuodoissa.

S1

Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) ja niiden soveltaminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas yleensä kokeilee, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

Oppilas joskus kokeilee, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja opetetuissa liikuntamuodoissa.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta opettelee voima-, nopeus-, liikkuvuus- ja kestävyysominaisuuksien kehittämistä.

S1

Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Oppilas osaa joskus arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta kehittää voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

Sosiaalinen toimintakyky

T6

Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunnassa sekä toimii liikkuessaan turvallisesti ja asiallisesti.

S2

Turvallinen toiminta

Oppilas osaa yleensä toimia oman ja muiden turvallisuuden huomioon ottaen.

Oppilas osaa joskus toimia oman ja muiden turvallisuuden huomioon ottaen.

T7

Oppilas huolehtii oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilökohtaisesta hygieniasta.

S2

Tarkoituksenmukainen varustautuminen

Oppilas yleensä varustautuu tarkoituksenmukaisesti liikuntaan.

Oppilas joskus varustautuu tarkoituksenmukaisesti liikuntaan.

T8

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä kaikkien kanssa. Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

S2

Reilu ja vastuullinen toiminta

Oppilas noudattaa useimmiten reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa joskus ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas vahvistaa taitoaan työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä

työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

T11

Oppilas saa lisämotivaatiota omaan liikkumiseensa liikkumista tukevien mobiilisovellusten kautta.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

T12

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita, joiden saavuttamisen kautta oppilas pystyy kokemaan liikunnasta tulevan hyvänolontunteen.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan osana itsearviota.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan osana itsearviota.

T13

Oppilas ymmärtää liikunnallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnille.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

T14

Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää iloa ja virkistystä liikunnasta tavoitteena liikunnallisen elämäntavan löytäminen.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä