Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppilaanohjaus: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Oppiminen ja opiskelu

S1 Oppiminen ja opiskelu

S1 Oppiminen ja opiskelu

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

Autetaan oppilasta kehittämään itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan. Oppilaat suunnittelevat valinnaisopintojaan ja kehittävät päätöksentekotaitojaan. Tuntijaon puitteissa osa S2 sisällöistä toteutetaan 8. ja 9. luokalla.

Jatketaan tulevaisuuden suunnittelemista.

Jatketaan tulevaisuuden suunnittelemista.

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

S4 Työelämään tutustuminen

S4 Työelämään tutustuminen

S4 Työelämään tutustuminen

TET jakautuu paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti eri vuosiluokille. TET toteutetaan tarpeellisin erityisjärjestelyin yksilölliset tarpeet huomioiden.

TET jakautuu paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti eri vuosiluokille. TET toteutetaan tarpeellisin erityisjärjestelyin yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnetään valtakunnallisia ja paikallisia sähköisiä tai muita tiedotuskanavia ja osallistutaan työpaikka- tai asiantuntijavierailuihin.

TET jakautuu paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti eri vuosiluokille. TET toteutetaan tarpeellisin erityisjärjestelyin yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnetään valtakunnallisia ja paikallisia sähköisiä tai muita tiedotuskanavia ja osallistutaan työpaikka- tai asiantuntijavierailuihin.

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Ei kuntakohtaista lisättävää.

Pirkanmaan tarjoamat jatko-opintovaihtoehdot ovat ensisijaisia.