Perusopetuksen opetussuunnitelma

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 873.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä