Perusopetuksen opetussuunnitelma

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen ilo, luovaan toimintaan ja ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset kannustavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Tavoitteena on luoda musiikin opiskelukokonaisuuksia, jotka ovat pedagogisesti monipuolisia ja joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat, vuorovaikutustilanteet ja yhteismusisointi on mahdollista. Opetustilanteissa oppilaille luodaan tilaisuuksia käyttää omaa ääntä sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, leikkiä ja liikettä luontevasti ja luovasti. Soittimista opitaan huolehtimaan ja niitä opitaan käyttämään vastuullisesti. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä