Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Musiikin opetuksessa luodaan yhteismusisoinnin tilanteita, jotka edistävät oppilaan oppimista ja osallisuutta, yhteistyötaitoja, itsetuntoa, luovuutta ja oma-aloitteisuutta. Musiikin opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, edellytykset, kiinnostuksen kohteet ja harrastuneisuus. Näiden pohjalta valitaan työtavat, musiikin välineistö ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä