Perusopetuksen opetussuunnitelma

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa, kannustavaa ja rohkaisevaa, ja se perustuu monipuoliseen näyttöön. Musiikin oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä, edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa sekä edistyminen musiikin peruskäsitteiden omaksumisessa musiikillisen toiminnan kautta.. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia arvioida omaa musiikillista oppimistaan sekä ryhmän toimintaa.

Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä