Perusopetuksen opetussuunnitelma

Liikunnan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunta: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä. (T1)

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen. (T3)

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)

3. lk alkaen voidaan oppilaat tutustuttaa Move!-mittausten tekemiseen. Testejä voidaan tehdä sovelletusti ja harjaannuttaa lasta samalla mittausten suorittamiseen. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. (T5)

Opetellaan perusuimataitoja. (T6)

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen. (T7)

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä. (T1)

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen. (T3)

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)

Oppilaat voidaan tutustuttaa Move!-mittausten tekemiseen. Testejä voidaan tehdä sovelletusti ja harjaannuttaa lasta samalla mittausten suorittamiseen. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä. (T5)

Opetellaan perusuimataitoja. (T6)

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen. (T7)

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä. (T1)

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen. (T3)

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)

Suoritetaan Move!-mittaukset. Voidaan lisäksi käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintakyvyn ylläpitämisessä. (T5)

Opetellaan perusuimataitoja. (T6)

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen. (T7)

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppilaiden omissa mobiililaitteissa olevia liikuntasovelluksia. Opetuksessa kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esimerkiksi antamalla liikuntaläksyjä. (T1)

Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioimaan omaa ja muiden oppilaiden liikkumista. Tehtävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen lisää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)

Motorisia perustaitoja ovat tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen. Liikkumistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen, liukuminen. (T3)

Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen. Pelataan erilaisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)

Voidaan suorittaa Move!-mittaukset kokonaisuudessaan tai osittain. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymistään.

(T5)

Opetellaan perusuimataitoja. (T6)

Oppilasta ohjataan pukeutumaan asiallisesti liikuntatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppilasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan liikuntatuntien jälkeen. (T7)

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa. (T8)

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa. (T8)

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa. (T8)

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikuntaa. (T8)

Liikuntatunneille sisällytetään tilanteita, joissa oppilaille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, harjoitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toimia harjoitteen ohjaamistehtävissä. (T9)

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyttelyä ja kehonpainoharjoittelua. (T10)

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. (T11)

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyttelyä ja kehonpainoharjoittelua. (T10)

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. (T11)

Tehdään leikinomaisia harjoitteita. Opetukseen sisällytetään esimerkiksi lihaskuntoharjoittelua, kehonhallintaa kehittäviä harjoitteita, venyttelyä ja yleistaitavuusharjoittelua. (T3)

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyttelyä ja kehonpainoharjoittelua. (T10)

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheuttamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa. (T11)

Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus toimia itsenäisesti tekniikka- tai taitokortin ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palautteenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituksissa. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyttelyä ja kehonpainoharjoittelua. (T10)

Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutumisharjoituksia. Liikuntatunneilla oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus valita oman innostuneisuuden, taito- tai kuntotason mukainen tehtävä. Ohjataan oppilasta miettimään liikkumisen aiheuttamia tuntemuksia ja vaikutuksia omassa kehossa. (T11)

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä