Perusopetuksen opetussuunnitelma

VIITTEET

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

1 Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) ja (378/2014) valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta (423/2012)

2 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 13 §

3 Perusopetuslaki 15 § 1 mom.

4 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §

5 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 §

6 Perusopetuslaki 15 § 1 mom.

7 Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010)

8 Perusopetusasetus 9 §

9 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

10 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

11 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

12 Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)

13 Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012: 29

14 Valtioneuvoston asetus (422/2012)

15 Perusopetuslaki 4 § 1 mom.

16 Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3 mom.

17 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

18 Perusopetuslaki 30 § 2 mom.

19 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

20 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

21 Perusopetuslaki 29 § 1 mom.

22 Perusopetuslaki 31 § 2 mom.

23 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 mom. ja yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom.

24 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 5 §

25 YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948

26 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991, TSS-sopimus SopS 6/1976, Euroopan ihmisoikeussopimus SopS 85-86/1998 ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007

27 YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista 2007

28 Perusopetuslaki 2 § ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 - 4 §

29 Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012: 29

30 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

31 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §

32 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §

33 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §

34 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. ja perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)

35 Perusopetuslaki 35 § 2 mom.

36 Perusopetuslaki 35 § 1 mom.

37 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

38 Perusopetuslaki 47 a § 2 mom. (1267/2013)

39 Perusopetuslaki 3 § 3 mom.

40 Perusopetuslaki 26 § 1 mom. (477/2003)

41 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003)

42 Perusopetuslaki 35 a § (1267/2013) sekä 36 § (477/2003) ja 36 a § (1267/2013)

43 Perusopetuslaki 36 § (477/2003) ja 36 a - 36 i § (1267/2013)

44 Perusopetuslaki 29 § (1267/2013)

45 Perusopetuslaki 47 a § (1267/2013)

46 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.

47 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §

48 Perusopetuslaki 18 §

49 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.

50 Perusopetuslaki 5 § (1707/2009)

51 Perusopetusasetus 9 a § 1 mom. (1768/2009)

52 Perusopetusasetus 9 a § 2 mom. (1768/2009)

53 Perusopetusasetus 9 b § 2 mom. (1768/2009)

54 Perusopetusasetus 9 b § 1 mom. (1768/2009)

55 Perusopetuslaki 4 a § (1267/2013)

56 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 § (1271/2013)

57 Perusopetuslaki 47 §

58 Perusopetuslaki 31 § 2 mom.

59 Perusopetuslaki 3 § 2 mom., 31 a § 1 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 13 §

60 Perusopetusasetus 3 § 4 ja 5 mom.

61 Perusopetusasetus 6 §

62 Perusopetuslaki 32 §

63 Perusopetuslaki 29 § 7 mom. (1267/2013)

64 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, Opetushallituksen määräys 1/011/2011

65 Perusopetuslaki 22 §

66 Perusopetusasetus 10 § ja 13 §

67 Perusopetusasetus 10 § 1 mom.

68 Perusopetusasetus 10 § 2 mom.

69 Perusopetusasetus 11 §

70 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.

71 Perusopetuslaki 18 § 2 ja 3 mom.

72 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 §

73 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)

74 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

75 Valtioneuvoston asetus (422/2012)

76 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

77 Laki perusopetuslain muuttamisesta 16 a § (1288/2013)

78 Perusopetuslaki 16 a § 3 mom. (642/2010)

79 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

80 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)

81 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki (434/2003) 34 - 36 §

82 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010)

83 Hallintolaki (434/2003)

84 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

85 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 § ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)

86 Hallintolaki 45 § 1mom.

87 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)

88 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

89 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

90 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

91 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010)

92 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003) ja 11 § 1 mom. (453/2001)

93 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 9 § 2 mom.

94 Perusopetusasetus 5 § 1 mom.

95 Perusopetuslaki 25 § 2 mom.

96 Perusopetuslaki 25 § 1 mom.

97 Perusopetuslaki 9 § 2 mom.

98 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)

99 Perusopetuslaki 26 a § 1 mom. (1288/1999)

100 Perusopetuslaki 27 §

101 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 9 § 3 mom.

102 Perusopetuslaki 18 § 1 mom.

103 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

104 Perusopetuslaki 16 § 1 mom. (642/2010)

105 Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010)

106 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

107 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

108 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

109 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

110 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.

111 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

112 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §

113 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom.

114 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom.

115 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom.

116 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom.

117 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

118 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 §

119 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom.

120 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 §

121 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.

122 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

123 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom.

124 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

125 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)

126 Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013)

127 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)

128 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 §

129 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom.

130 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

131 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom.

132 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom.

133 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.

134 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 ja 4 mom.

135 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom.

136 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.

137 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

138 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom.

139 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)

140 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom.

141 Perusopetuslaki 40 § 4 mom.(1288/2013)

142 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

143 Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)

144 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.

145 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

146 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §

147 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §

148 Lastensuojelulaki 12 § 1 mom.

149 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta

150 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta

151 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013)

152 Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §

153 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta

154 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta

155 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta

156 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom.

157 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

158 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom.

159 Suomen perustuslaki (731/1999) 17 §

160 Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999)

161 Perusopetuslaki 10 § 2 mom.

162 Perusopetuslaki 10 § 2 mom.

163 Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997

164 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.

165 Perusopetuslaki 10 §

166 Perusopetuslaki 12 §

167 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 §

168 Opetushallituksen määräys 25/011/2005

169 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 §

170 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §

171 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013); Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006)

172 Valtioneuvoston asetus 422/2012

173 Perusopetuslaki 628/1998, 30 §

174 Perusopetuslaki 628/1998, 3 §

175 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 §

176 Valtioneuvoston asetus 422/2012

177 Perusopetuslaki 628/1998, 30 §

178 Perusopetuslaki 628/1998, 3 §

179 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 §

180 Valtioneuvoston asetus 422/2012

181 Perusopetuslaki 628/1998, 30 §

182 Perusopetuslaki 628/1998, 3 §