Perusopetuksen opetussuunnitelma

13.4.4.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetuksen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo ennen kielen A1-oppimäärän opetuksen alkamista lapsia voidaan tutustuttaa alustavasti opetuksen järjestäjän tarjoamiin kieliin järjestämällä esimerkiksi kielisuihkuja esiopetuksessa tai syksyllä ensimmäisellä vuosiluokalla, jos opetus alkaa kevätlukukaudella. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista yhdessä lasten kanssa. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Eri kieliin tutustutaan varhaiskasvatuksen kielisuihkuissa ja esiopetuksen Kikatus-tunneilla.

Kielivalinnoista ja -ohjelmista tiedotetaan huoltajia vuosittain järjestettävissä koulukohtaisissa ja keskitetyissä kielivalintatilaisuuksissa.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä