Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä. Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. Tämä korottamisen periaate tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Koulu voi omassa opetussuunnitelmassaan määritellä oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävän, yhteiseen oppiaineeseen kuuluvan, valinnaisen aineen, jossa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Valinnainen aine tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden lisänäyttöön yhden tai useampaan päättöarvioinnin valtakunnallisesti määriteltyyn päättöarvioinnin kriteeriin/kriteereihin. Oppilasta tulee tiedottaa asianomaisen valinnaisen aineen arvioinnin vaikutuksesta päättöarvosanaan