Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Mahdollisuus arvioinnin uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä ja vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.19

19 Perusopetusasetus 19 §

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä