Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.11 Todistukset

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat

  1. lukuvuositodistus

  2. välitodistus

  3. erotodistus

  4. päättötodistus.

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä