Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.11 Todistukset

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat

  1. lukuvuositodistus

  2. välitodistus

  3. erotodistus

  4. päättötodistus.

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä