Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset siirretään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi. Myös valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit siirretään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi.

Lisäksi opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat asiat:

  • yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

  • arvioinnista tiedottamisen muodot

  • käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

  • valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

  • opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

  • sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

  • valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

  • välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa

  • erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä