Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

1.luokka

2.luokka

Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan

Oppilas tutustuu häntä ympäröivään uskonnolliseen maailmaan

Oppilas tutustuu oman uskontonsa keskeisiin oppeihin

Oppilas tutustuu oman uskontonsa keskeisiin oppeihin ja kertomuksiin

Oppilas tutustuu oman uskontonsa vuodenkiertoon ja siihen liittyviin rituaaleihin

Oppilas tutustuu oman uskontonsa vuodenkiertoon ja siihen liittyviin rituaaleihin

Oppilas tutustuu lähiympäristön uskontojen ja katsomusten juhlaperinteeseen.

Oppilas tutustuu lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

Oppilas uskaltaa ilmaista omia ajatuksiaan ja tunteitaan tutussa ympäristössä

Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitojaan erilaisissa tilanteissa. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ikätasolle sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitojaan erilaisissa tilanteissa. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ikätasolle sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioittamisen sekä ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

Oppilas oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista. Oppilas harjoittelee mielipiteidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuuntelua.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä