Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Bahain vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk4.lk5.lk6.lk

S1 Suhde omaan

uskontoon

S1 Suhde omaan

uskontoon

S1 Suhde omaan

uskontoon

S1 Suhde omaan

uskontoon

Bahá'í-uskon opit

• Olemassaolon tarkoitus:

Jumalan tunteminen

ja palvominen -

ensisijaisesti

palvelemalla ihmiskuntaa.

(T1)

• Ihmiskunnan historia

etenevänä

sivistymisprosessina,

joka noudattaa Jumalan

ihmiskunnalle tarkoittamaa

kehitystä,

kasvatusta. (T1)

• Harjoitellaan lausumaan

Bahá’u’lláhin,

Bábin, Ábdu’l- Bahán

kirjoituksia. (T1)

Bahá'í-uskon historia

• Bábin ajan historia

(1844-1851),

Bahá’u’lláh ajan historia

(1852-

1892),Ábdu’l-Bahán

ajan historia (vuosina

1892-1921) ja heidän

elämänsä ja tehtävänsä

vaiheet. (T1)

• Harjoitellaan kertomaan

selkeästi ja vaikuttavasti

lyhyitä kertomuksia

bahá’í historiasta.

(T1)

Bahá'í-uskon uskonnon

harjoittamisen

tapoja

• Bahá'í-uskossa ei ole

uskonnollisia palvontarituaaleja

sanan varsinaisessa

merkityksessä,

ei yhteisöllisiä

pyhiä toimituksia, eikä

papistoa, ja tavat uskonnon

harjoittamiseen,

esim. rukoilun ja

mietiskelyn muodot,

ovat yksilön omassa

harkinnassa. (T2)

• Bahá’í rukouksia,

Bahá’u’lláhin Kätketyt

Sanat (T2, T3, T8)

Uskonnolliset käsitteet,

vertauskuvat ja

analogiset vertailut

• Oppilas tutustuu uskonnollisen

kielen käsitteisiin

ja bahá'í-uskon

analogisen vertailun

erityispiirteisiin

Kätketyistä sanojen

pohjalta. (T3)

Bahá'í-uskon opit

• Pyhyyden käsite ja

sen käytännön ilmeneminen

(luonnossa,

ihmisessä,

jumalallisten opettajien

elämässä ja opetuksissa).

(T1)

Bahá'í-uskon lähteet

ja keskeiset kertomukset

– pyhät kirjat

ja henkilöt

• Bahá’u’lláhin keskeiset

teokset: Kätketys

sanat, Seitsemän laaksoa,

Varmuuden kirja,

Kaikkein pyhin kirja

(Kitáb i Aqdas) ja

Bahá’u’lláhin muistiot.(T1)

Bahá'í-uskon lähteet

ja keskeiset kertomukset

– pyhät kirjat

ja henkilöt

• Bahá’u’lláhin keskeiset

teokset: Kätketys

sanat, Seitsemän laaksoa,

Varmuuden kirja,

Kaikkein pyhin kirja

(Kitáb i Aqdas) ja

Bahá’u’lláhin muistiot.

(T1)

Bahá'í-uskon uskonnon

harjoittamisen

tapoja

• Bahá'í-uskon vaikutus

kaikilla elämän

alueilla ei vaan uskon-

nollisessa hartaudellisuudessa,

esim. työn

etiikka, joka palvelun

asenteella on Jumalan

palvontaa. (T2)

• Bahá’u’lláhin Poiminnot,

Ábdu’l-Bahán

rukouksia ja Puheita

Pariisissa. (T2, T8)

• Rukous ja mietiskely

bahá'í-uskossa, velvollisuusrukous,

paasto ja

paastoaika, pyhiinvaellus,

bahá'í-uskon

opettaminen ja musiikin

merkitys tikapuina

ihmisen sielun kasvulle.

(T2)

Uskonnolliset käsitteet,

vertauskuvat ja

analogiset vertailut

• Aiempien uskontojen

kehityshistoriasta

tarkastellaan vertauskuvien

ja niistä muodostuvien

maailmankuvien

selittävyyttä

aikalaisilleen,

esim. luomiskertomus.

(T3)

Bahá'í-yhteisöjen ykseys

erilaisuudessa ja

vuorovaikutus taiteen,

tieteen ja kulttuurin

kanssa

• Bahá'í-uskoa lahkoutumiselta

suojaava liiton

periaate ja ykseys erilaisuudessa

periaate, jotka

mahdollistavat erilaisista

kulttuurisista taustoista

olevien ihmisten

yhteiselon maailmankansalaisina

saman uskonnon

suojissa. (T1)

• Ykseys erilaisuudessa

periaatteen havainnollistaminen

kuunnellen

bahá'í musiikkia eri

maista. (T1)

• Bahá'í taiteilijoiden ja

tutkijoiden orastava vaikutus

taiteissa, tieteissä

ja kulttuurissa. (T1)

Bahá’í-uskon periaatteita

ja lakeja

• Perustietoa joistakin

Bahá’u’lláhin opetuksista

ja laeista (esim.

vanhempien kunnioitus,

vieraanvaraisuus, eläimistä

huolehtiminen)

sekä kielloista (esim.

valehtelu, panettelu, varastaminen).

(T1)

Bahá'í-uskon pyhät paikat

ja tilat

• Bahá'í-uskon pyhät

paikat ja pyhiinvaelluskohteet

eli uskonnon

perustajien Babin ja

Bahá’u’lláhin hautapyhäköt

Israelissa. (T2)

Bahá'í-uskon lähteet ja

keskeiset kertomukset

– pyhät kirjat ja henkilöt

• Kirjoista luetaan otteita

ja analysoidaan

eteen tulevia eettisiä

periaatteita ja käsitteitä

sekä analogisia vertailuja

ja näiden maailmankuvan

arvoperusteita.

(T3)

Bahá'í-uskon opit

• Jumala kasvattajana,

jumalalliset

opettajat tämän kasvatuksen

toteuttajina

ja

ihmiskunnan sivistymisprosessin

eteenpäin

viejinä (mm.

Krishna, Buddha,

Zarathustra, Abraham,

Mooses, Kristus

ja Muhammed, Báb ja

Bahá’u’lláh). (T1)

Bahá'í-uskon lähteet

ja keskeiset kertomukset

– pyhät kirjat

ja henkilöt

• Bahá'í-uskon historiaan

vuodesta 1921

nykypäivään. (T1)

Bahá'í-uskon uskonnon

harjoittamisen

tapoja, sekä pyhät

paikat ja tilat

• Bahá'í temppelit

ympäri maailmaa ja

bahá'í-yhteisön maailmankeskus

Haifassa

Israelissa. (T2)

• Opetellaan lukemaan

Bahá’u’lláhin

kirjoituksia ajatuksella

ja tarkkaavaisuudella

ymmärtäen,

että niissä esitetyt

opetukset muodostavat

eheitä kokonaisuuksia

eikä vain irrallisia

ajatuksia.

Uskonnolliset käsitteet,

vertauskuvat ja

analogiset vertailut

• Pohditaan uskonnollisten

käsitteiden,

vertauskuvien ja analogisten

vertailujen

historiallista kehitystä

esimerkkeinä luomiskertomus,

Bhagavad

Gita, vuorisaarna ja

Kätketyt sanat. (T3)

S2 Uskontojen maailmaS2 Uskontojen maailmaS2 Uskontojen maailmaS2 Uskontojen maailma

Uskontoon liittyvien

teemojen käsittely mediassa

ja populaarikulttuurissa

• Oppilaita ohjataan etsimään

eri puolilta näkemyksiä

uskonnoista käytäviin

keskusteluihin ja

tarkastelemaan onko

löydetty tieto leimaavaa

vai asiallista. (T4)

Suomen ja Euroopan

uskonnollinen ja katsomuksellinen

tausta ja

nykytila

• Luodaan yleissilmäys

Suomen henkiseen historiaan

— suomalaisesta

muinaisuskosta katoliseen

kristinuskoon ja uskonpuhdistuksen

jälkeisestä

luterilaisuudesta

2000-luvun maallistuneeseen

elämänkatsomukseen

ja elämäntapaan.

(T5)

• Tutustutaan Suomen

uskonnolliseen yleistilanteeseen

sekä Suomessa

vaikuttaviin uskonnollisiin

yhdyskuntiin.

(T5)

• Tutustutaan uskonnonvapauslain

yleiseen

sisältöön, ja kannustetaan

oppilaita kunnioittamaan

sitä mikä kullekin

kullekin

on pyhää ja arvona

tärkeää, sekä käyttäytymään

asianmukaisesti

erilaisissa uskonnollisissa

tilanteissa. (T5, T7)

Uskontoon liittyvien

teemojen käsittely

mediassa ja populaarikulttuurissa

• Viime vuosien keskustelu

uskonnoista

on usein ollut niin

mediassa kuin populaarikulttuurissa

negatiivista

ja niiden

seuraajia leimaavaa.

Globalisoituneen internetin

ja SOMEn aikakaudella

ihmiset

saavat kuitenkin monipuolisemmin

tietoa,

mikä osaltaan kehittää

ihmisissä medialukutaitoa

ja laajentaa

ymmärrystä. (T4)

• Oppilaita ohjataan

etsimään eri puolilta

näkemyksiä uskonnoista

käytäviin keskusteluihin

ja tarkastelemaan

onko löydetty

tieto leimaavaa

vai asiallista. (T4)

Suomen ja Euroopan

uskonnollinen ja katsomuksellinen

tausta

ja nykytila

• Juutalaisuuden vaikutus

kristinuskon kehitykseen

sen alkutaipaleella.

(T6)

• Luodaan yleissilmäys

Euroopan henkiseen

historiaan —

idän ja lännen kirkon

ero 1054, ristiretkien

vaikutus antiikin sivistyksen

uudelleen löytämiseen

islamin parista,

sekä Espanjassa

sijanneiden islamilaisten

yliopistojen vaikutus

yliopistojen ja tieteen

kehitykseen Euroopassa,

ja näiden

jälkeen seuranneet

renessanssi, valtioiden

muodostumiset,

uskonpuhdistukset,

tieteen kehitys ja valistusaika

ja valistusaikaa

seuranneet materialistiset

opit (esim.

ateismi) ja ideologiat.

(T6)

• Tutustutaan Euroopan

uskonnolliseen ja

katsomukselliseen

yleistilanteeseen, ja

moniarvoistuvien yhteiskuntien

haasteisiin.

(T6)

Juutalaisuuden, kristinuskon

ja islamin

perussisällöt

• Juutalaisuuden,

kristinuskon ja islamin

keskeiset opit,

keskeiset

kertomukset,

pyhät kirjat ja

henkilöt ja tilat sekä

uskonnon harjoittamisen

tavat. (T6)

• Tutustutaan koulun

lähialueella vaikuttaviin

yhteisöihin ja niiden

pyhiin tiloihin ja

kannustetaan oppilaita

kunnioittamaan

sitä mikä kullekin on

pyhää ja arvona tärkeää,

sekä käyttäytymään

asianmukaisesti

erilaisissa uskonnollisissa

tilanteissa. (T6,

T7)

S3 Hyvä elämäS3 Hyvä elämäS3 Hyvä elämäS3 Hyvä elämä

Elämäntaidot, itsetuntemus

ja kokonaisvaltainen

hyvinvointi

• Tutustutaan bahá'íuskon

eettisiin periaatteisiin

Bahá’u’lláhin kirjoittaman

Kätketyt sanat

kirjan pohjalta. (T8)

• Eettisten periaatteiden

osalta haetaan

yhtäläisyyksiä toisten

uskontojen pyhistä

kirjoituksista, esim.

kymmenestä käskystä,

Bhagavad Gitasta

ja vuorisaarnasta.

(T8)

• Vahvistetaan oppilaassa

myönteistä

maailmankatsomusta,

vahvaa, mutta nöyrää

itsetuntemusta ja itsetuntoa

sekä luottamusta

elämään ja sen

haasteiden voittamiseen,

yhteisten pohdintojen,

neuvottelun

ja omaehtoisen tiedon

haun avulla. (T12)

Ihmisarvo, elämän

kunnioittaminen ja

luonnon vaaliminen

• Oppilas harjoittaa

kykyjään ymmärtää

arvoja ja eettisiä periaatteita,

sekä kehittää

kykyjään arvioida tekemiään

valintoja eettisten

periaatteiden ja

tulevaisuuden kehityksen

näkökulmasta.

(T10)

• Nykyhetkessä tehtäviä

päätöksiä tarkastellaan

tulevaisuuden

muokkaajina – tulevaisuus

on nykyhetkessä

tehtävien valintojen

tulosta, ja eettisesti

parempi ja kestävämpi

tulevaisuus

edellyttää kaikkien

huomioon ottamista.

(T10)

Välineitä eettisen

keskusteluun ja

omien näkemysten

perustelemiseen

• Harjoitellaan hahmottamaan

mielessä

olevia asioita kysymyksiksi

ja muotoilemaan

ne selkeästi. (T11)

Elämäntaidot, itsetuntemus

ja kokonaisvaltainen

hyvinvointi

• Yleisenä uskontoja ja

katsomuksia yhdistävänä

eettisenä periaatteena

käsitellään

kultaista sääntöä. (T8)

• Ihmisen hyvinvointia

pohditaan psykofyysisenä

ja sielullishenkisenä

kokonaisuutena.

Pohditaan syvemmälle

ajatusta ihmisen kolmesta

puolesta: henkinen

(totuuden etsiminen,

Jumalan tunteminen),

inhimillinen

(ajattelu, lahjakkuudet),

eläimellinen

(vaistot, tarpeet ja halut)

— henkinen hallitsee

inhimillistä ja inhimillinen

eläimellistä.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

edellyttää tasapainoa

kaikilla näillä

elämän alueilla. (T8)

• Vahvistetaan oppilaassa

myönteistä

maailmankatsomusta,

vahvaa, mutta nöyrää

itsetuntemusta ja itsetuntoa

sekä luottamusta

elämään ja sen

haasteiden voittamiseen,

yhteisten pohdintojen,

neuvottelun

ja omaehtoisen tiedon

haun avulla. (T12)

Ihmisarvo, elämän

kunnioittaminen ja

luonnon vaaliminen

• Oppilas harjoittaa

kyk

arvoja ja eettisiä periaatteita,

sekä kehittää

kykyjään arvioida tekemiään

valintoja eettisten

periaatteiden ja

tulevaisuuden kehityksen

näkökulmasta.

(T10)

• Nykyhetkessä tehtäviä

päätöksiä tarkastellaan

tulevaisuuden

muokkaajina – tulevaisuus

on nykyhetkessä

tehtävien valintojen

tulosta, ja eettisesti

parempi ja kestävämpi

tulevaisuus edellyttää

kaikkien huomioon ottamista.

(T10)

Välineitä eettisen keskusteluun

ja omien

näkemysten perustelemiseen

• Harjoitellaan tuomaan

esille itselle ja

muille kiinnostavia ja

tärkeitä (T11)

keskustelunaiheita.

yjään ymmärt

Elämäntaidot, itsetuntemus

ja kokonaisvaltainen

hyvinvointi

• Perehdytään syvemmin

bahá'í-uskon eettisiin

periaatteisiin

Ábdu’l-Bahán Puheita

Pariisissa pohjalta ja tutustuu

juutalaisuuden,

kristinuskon ja islamin

näkemyksin koskien

näitä eettisiä periaatteita.

(T8)

• Vahvistetaan oppilaassa

myönteistä maailmankatsomusta,

vahvaa,

mutta nöyrää itsetuntemusta

ja itsetuntoa

sekä luottamusta

elämään ja sen haasteiden

voittamiseen, yhteisten

pohdintojen,

neuvottelun ja omaehtoisen

tiedon haun

avulla. (T12)

Ihmisarvo, elämän kunnioittaminen,

YK:n lapsen

oikeuksien sopimus

ja luonnon vaaliminen

• Tarkastellaan ihmisarvon

ja elämän kunnioittamista

bahá'í-uskon

eettisten periaatteiden

ja ihmisoikeuksien julistuksen

näkökulmasta.

(T9)

• Tarkastellaan YK:n

Lapsen oikeuksien sopimukseen

sisältyviä arvoja

yksilön ja yhteisön

näkökulmasta. (T9)

• Oppilas harjoittaa kykyjään

ymmärtää arvoja

ja eettisiä periaatteita,

se

arvioida tekemiään valintoja

eettisten periaatteiden

ja tulevaisuuden

kehityksen näkökulmasta.

(T10)

• Nykyhetkessä tehtäviä

päätöksiä tarkastellaan

tulevaisuuden muokkaajina

– tulevaisuus on nykyhetkessä

tehtävien

valintojen tulosta, ja

eettisesti parempi ja

kestävämpi tulevaisuus

edellyttää kaikkien huomioon

ottamista. (T10)

Välineitä eettisen keskusteluun

ja omien näkemysten

perustelemiseen

• Harjoitellaan etsimään

yksinkertaisiin kysymyksiin

vastaukset käsitellyistä

bahá’í kirjoituksista

sekä etsimään

niistä kohtia, jotka liittyvät

erilaisiin aihepiireihin.

(T11)

• Neuvottelun ja yhdessä

päättämisen periaate

oikeudenmukaisen

vallankäytön välineenä

sekä yhdessä tehtyihin

päätöksiin sitoutumisen

merkitys. (T11)

kä kehittää kykyjään

Elämäntaidot, itsetuntemus

ja kokonaisvaltainen

hyvinvointi

• Perehdytään syvemmin

bahá'í-uskon

eettisiin periaatteisiin

Bahá’u’lláhin muistioiden

pohjalta ja tutustuu

juutalaisuuden,

kristinuskon ja

islamin näkemyksin

koskien näitä eettisiä

periaatteita.

• Nykyhetkessä tehtäviä

päätöksiä tarkastellaan

tulevaisuuden

muokkaajina –

tulevaisuus on nykyhetkessä

tehtävien

valintojen tulosta, ja

eettisesti parempi ja

kestävämpi tulevaisuus

edellyttää kaikkien

huomioon ottamista.

Välineitä eettisen

keskusteluun ja

omien näkemysten

perustelemiseen

• Harjoitellaan keskustelua

ja ajatuksien

ja tunteiden rakentavaa

perustelua eettisistä

kysymyksistä

bahá'í neuvottelun

periaattein. (T11)

• Harjoitellaan keskustelua

ja ajatuksien

ja tunteiden rakentavaa

perustelua eettisistä

kysymyksistä

bahá'í neuvottelun

periaattein.

• Harjoitellaan neuvottelussa

sitä, että

asioissa voidaan olla

sovussa eri mieltä,

jotta havaitaan, että

erilaiset ajatukset

ovat rikkaus, mikä

mahdollistaa uusien

ajatusten ja ymmärryksen

synnyn.

• Harjoitellaan neuvottelussa

sitä, että

asioissa voidaan olla

sovussa eri mieltä,

jotta havaitaan, että

erilaiset ajatukset

ovat rikkaus, mikä

mahdollistaa uusien

ajatusten ja ymmärryksen

synnyn. (T11)

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä