Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

3.luokka

4.luokka

5.luokka

6.luokka

Oppilas perehtyy Krishna-tietoisuuden pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

Oppilas perehtyy Krishna-tietoisuuden pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin

Oppilas perehtyy Krishna-tietoisuuden pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisimpiin oppeihin

Oppilas perehtyy Krishna-tietoisuuden pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisimpiin oppeihin

Oppilas tutustuu Krishna-tietoisuuden rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Oppilas tutustuu Krishna-tietoisuuden rituaaleihin, tapoihin pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Oppilas tutustuu Krishna-tietoisuuden rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Oppilas tutustuu Krishna-tietoisuuden rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Oppilas ymmärtää pyhien kirjoitusten kielen erityispiirteitä ja merkitystä

Oppilas oppii tunnistamaan temppelirakennuksen symboliikkaa ja vertauskuvallisuutta

Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään Krishna-tietoisuuden rukousperinteen sekä hymnirunouden erityispiirteitä

Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään Krishna-tietoisuuden rukousperinteen sekä hymnirunouden erityispiirteitä

Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Oppilas perehtyy Suomen uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Oppilas perehtyy Suomen uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan

Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä oppilas oppii käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä oppilas oppii käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Oppilas tutustuu Krishna-tietoisuuden eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Oppilas tutustuu Krishna-tietoisuuden eettisiin opetuksiin ja eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Oppilas perehtyy oman uskonnon eettisiin opetuksiin

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja

Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja

Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään

Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään

Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään

Oppilas oppii muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Oppilas oppii muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Oppilas oppii muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Oppilas oppii muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään