Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokille 7-9

7.lk8.lk9.lk

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan

monimuotoisten uskontojen

vaikutus ihmiskunnan

kaikkien kulttuurien ja sivistyksen

edistymiselle.

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan

monimuotoisten uskontojen

vaikutus ihmiskunnan

kaikkien kulttuurien ja sivistyksen

edistymiselle.

T1

Oppilasta ohjataan ymmärtämään,

että bahá'í-uskoa lahkoutumiselta

suojaava liiton periaate

ja ykseys erilaisuudessa periaate

mahdollistavat erilaisista

kulttuurisista taustoista olevien

ihmisten yhteiselon maailmankansalaisina

saman uskonnon

suojissa.

T2

Oppilas syventää tietojaan

bahá'í-uskon kehityksestä

vuodesta 1921 nykypäivään,

sekä bahá’í-uskon keskeisistä

teoksista ja bahá'í-periaatteista

ja -laeista.

T2

Oppilas syventää tietojaan

bahá’í-uskon keskeisistä teoksista

sekä bahá'í-periaatteista

ja -laeista, henkisen kasvun

polusta Bahá’u’lláhin Seitsemän

laaksoa kirjan pohjalta,

sekä bahá'í-yhteisöstä Suomessa

ja eri puolilla maailmaa

T2

Oppilas syventää tietojaan,

Bahá’u’lláhin keskeisistä teoksista,

bahá'í-periaatteista ja -laeista.

T3

Oppilasta ohjataan tutustumaan

maailman eri uskontoihin,

sekä ns. uskonnottomuuteen.

Oppilas ymmärtää, että

kaikkien (myös uskonnottomien)

maailmankatsomusten

perusta on alkuolettamuksellisissa

uskomuksissa, jotka

katsomuksen omaava arvottaa

tosiksi uskomuksiksi, ja

jotka siten muodostavat kunkin

katsomuksen uskonnollisuskomuksellisen

perustan.

T3

Oppilasta ohjataan tutustumaan

maailman eri uskontoihin,

sekä ns. uskonnottomuuteen.

Oppilas ymmärtää, että

kaikkien (myös uskonnottomien)

maailmankatsomusten

perusta on alkuolettamuksellisissa

uskomuksissa, jotka katsomuksen

omaava arvottaa tosiksi

uskomuksiksi, ja jotka siten

muodostavat kunkin katsomuksen

uskonnollisuskomuksellisen

perustan.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään

tietoa ja tuntemaan eri uskontojen

tavoista ja symboleista,

sekä tunnistamaan uskontoihin

ja katsomuksiin liittyviä

aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,

taiteessa ja

populaarikulttuurissa.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään

tietoa eri uskontojen tavoista

ja symboleista, sekä tunnistamaan

uskontoihin ja katsomuksiin

liittyviä aiheita mediassa,

maailmanpolitiikassa, taiteessa

ja populaarikulttuurissa

T5

T5 Oppilas havaitsee ja kykenee

arvioimaan tieteen ja uskonnon

argumentaatio tapojen

eroja. Oppilas ymmärtää

myös, että bahá'í-uskon yksi

keskeinen periaate eli pyrkimys

uskonnon ja tieteen sopusointuun

voi auttaa niin tiedettä

kuin uskontoakin kehittymään.

T5

Oppilas havaitsee ja kykenee arvioimaan

tieteen ja uskonnon

argumentaatio tapojen eroja.

Oppilas ymmärtää myös, että

bahá'í-uskon yksi keskeinen periaate

eli pyrkimys uskonnon ja

tieteen sopusointuun voi auttaa

niin tiedettä kuin uskontoakin

kehittymään.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään

eettiseen ajatteluun,

bahá'í-uskon oikeuksien ja velvollisuuksien

näkökulmasta, ja

tarkastelemaan niiden valossa

yhteiskunnallista osallistumista

ja vaikuttamista, ihmisoikeuksia,

ympäristöongelmia, maailman

hallintaa, kollektiivisen

turvallisuuden periaatetta ja

maailmanrauhaa.

T6

Oppilasta ohjataan perehtymään

eettiseen ajatteluun,

bahá'í-uskon oikeuksien ja velvollisuuksien

näkökulmasta, ja

tarkastelemaan niiden valossa

yhteiskunnallista osallistumista

ja vaikuttamista, ihmisoikeuksia,

ympäristöongelmia, maailman

hallintaa, kollektiivisen turvallisuuden

periaatetta ja maailmanrauhaa.

T7

Oppilasta autetaan pohtimaan

uskontojen ja katsomusten

maailmanlaajuista

merkitystä ihmisten valintoja

arvottavina perusteina ja ohjaajina,

sekä ymmärtämään,

että tietoisuus omista arvoista

auttaa toimimaan arvorationaalisesti

valintatilanteissa

T7

Oppilasta autetaan pohtimaan

uskontojen ja katsomusten

maailmanlaajuista merkitystä

ihmisten valintoja arvottavina

perusteina ja ohjaajina, sekä

ymmärtämään, että tietoisuus

omista arvoista auttaa toimimaan

arvorationaalisesti valintatilanteissa.

T7

Oppilasta autetaan pohtimaan

uskontojen ja katsomusten

maailmanlaajuista merkitystä

ihmisten valintoja arvottavina

perusteina ja ohjaajina, sekä

ymmärtämään, että tietoisuus

omista arvoista auttaa toimimaan

arvorationaalisesti valintatilanteissa.

T8

Oppilasta rohkaistaan pohtimaan

ihmisyyteen kuuluvia

elämänkysymyksiä arvojen

näkökulmasta: esim. ystävyyttä,

ihmissuhteita, koulukiusaamista,

nettikiusaamista,

sekä ajankohtaisia eettisiä

kysymyksiä esim. suhtautumista

ympäristöön, köyhyyteen

ja maahanmuuttajiin.

T8

Oppilasta rohkaistaan pohtimaan

ihmisyyteen kuuluvia

elämänkysymyksiä arvojen näkökulmasta:

esim. ystävyyttä,

ihmissuhteita, koulukiusaamista,

nettikiusaamista, sekä

ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä

esim. suhtautumista ympäristöön,

köyhyyteen ja maahanmuuttajiin

T9

Innostaa oppilasta vaikuttamaan

valinnoillaan rakentavasti

oman, toisten ja viime

kädessä koko ihmiskunnan

elämään ja hyvinvointiin, sekä

kehittämään siten bahá'í

identiteettiään maailmankansalaisena

ja ihmiskunnan vastuullisena

jäsenenä.

T9

Innostaa oppilasta vaikuttamaan

valinnoillaan rakentavasti

oman, toisten ja viime kädessä

koko ihmiskunnan elämään

ja hyvinvointiin, sekä kehittämään

siten bahá'í identiteettiään

maailmankansalaisena

ja ihmiskunnan vastuullisena

jäsenenä.

T9

Innostaa oppilasta vaikuttamaan

valinnoillaan rakentavasti

oman, toisten ja viime kädessä

koko ihmiskunnan elämään ja

hyvinvointiin, sekä kehittämään

siten bahá'í identiteettiään

maailmankansalaisena ja ihmiskunnan

vastuullisena jäsenenä.

T10

Rohkaistaan oppilasta kohtaamaan

erilaisia ihmisiä ja

pyrkimään kohtaamisissaan

ykseyteen erilaisuudessa,

sekä pitämään erilaisuutta ihmisissä

rikkautena kaikilla

elämän alueilla.

T10

Rohkaistaan oppilasta kohtaamaan

erilaisia ihmisiä ja pyrki-

mään kohtaamisissaan ykseyteen

erilaisuudessa, sekä pitämään

erilaisuutta ihmisissä rikkautena

kaikilla elämän alueilla.

T10

Rohkaistaan oppilasta kohtaamaan

erilaisia ihmisiä ja pyrki-

mään kohtaamisissaan ykseyteen

erilaisuudessa, sekä pitämään

erilaisuutta ihmisissä rikkautena

kaikilla elämän alueilla.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä