Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnoissa, joiden osalta tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset suomen tai ruotsin kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kielen oppimista vahvistetaan ja kielen käyttöön rohkaistaan kaikilla kielen osa-alueilla:

Kuunteleminen

 • keskittyvä kuuntelu
 • auditiivinen erottelu
 • eri tyyppisten tekstien kuunteleminen

Puhuminen

 • ääntäminen, puherytmi
 • äänenkäyttö
 • erilaiset puhetilanteet

Lukeminen

 • lukusuunta
 • kirjain-äänne -vastaavuus
 • äänteiden yhdistäminen
 • mekaaninen ja ymmärtävä lukeminen
 • erilaisten tekstien lukeminen

Kirjoittaminen

 • motoriikka, asento
 • kirjoitussuunta
 • oikeinkirjoitus
 • erilaisten tekstien kirjoittaminen

Kielentuntemus

 • valmiuksia yleisopetuksen S2-opetukseen

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä