Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Muut kielet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy oppilaiden vieraan kielen opetuksen tavoitteet. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan näitä opetussuunnitelman perusteita soveltuvin osin. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään kunnan kieliohjelman mukaisesti. Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin hänen omaan opinto-ohjelmaansa voidaan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Mikäli oppilaan kielelliset valmiudet ovat riittävät, valmistavassa opetuksessa opetetaan vieraana kielenä yleensä englantia. Ruotsin kielestä voidaan vapauttaa yksilöllisen harkinnan perusteella, jos oppilaan kokonaistilanne sitä vaatii.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä