Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

5 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat, perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää, vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjataan:

  • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet

  • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin

  • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö

  • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen

  • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.

  • Oppilaan oma opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Oppilaan opinto-ohjelmasta keskustellaan huoltajan kanssa. Opinto-ohjelma toimitetaan valmistavan opetuksen jälkeen vastaanottavaan kouluun sekä arkistoidaan valmistavan opetuksen kouluun. Mikäli oppilas jatkaa valmistavassa opetuksessa pidempään kuin vuoden, hänet kirjataan perusopetuksen oppilaaksi ja oppilaan opinto-ohjelmaan merkitään, että opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan valmistavassa opetuksessa. Tarvittaessa opinto-ohjelma korvaa pedagogisen arvion perusopetukseen siirryttäessä.