Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

6 Oppilaan hyvinvointi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetukseen valmistava opetus ohjaa tunnistamaan eri kulttuureja yhdistäviä hyvän elämän arvoja ja periaatteita. Opiskelu vahvistaa opiskelijan taitoja toimia kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa sekä kartuttaa oppilaan kulttuurienvälistä toimintakykyä. Opetus kannustaa vuorovaikutukseen eri kulttuuriryhmien välille ja kantaväestön kanssa. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa edistetään hyviä etnisiä suhteita. Syrjintää, rasismia, väkivaltaa tai kiusaamista ei sallita missään muodossa eikä keneltäkään.

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa huolehditaan kokonaisvaltaisesti oppilaan hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä seikoista, kuten kodin ja koulun yhteistyöstä, riittävästä oppilashuollollisesta tuesta sekä oppilaanohjauksesta. Näiden määrittelyssä voidaan soveltuvin osin hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Valmistavan opetuksen oppilaat kuuluvat perusopetuksen oppilashuollon piiriin. Valmistavan opetuksen ryhmässä on mahdollisuuksien mukaan koulunkäynninohjaajan tuki.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä