Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

6.2 Kodin ja koulun yhteistyö

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen järjestäjä luo edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtökohtana on osapuolten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu. Tavoitteena on vuoropuhelun aikaansaaminen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi.

Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa perusopetukseen siirtymisestä sekä jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opettaja on aktiivisesti yhteydessä oppilaan huoltajiin ja tapaa huoltajia vähintään kaksi kertaa valmistavan opetuksen aikana. Tulkkausta käytetään tarvittaessa.

Valmistavan opetuksen opettaja tekee yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä