Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

6.4 Oppilaanohjaus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilaanohjaus perusopetukseen valmistavassa opetuksessa toteutetaan. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot kehittyvät. Ohjausta voidaan toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan valmiuksista ja edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavaan kouluun. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan mahdollisuus tutustua ajoissa tulevaan kouluun. Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Oppilaan ohjauksesta vastaavat ensisijaisesti valmistavan opetuksen opettajat. Opinto-ohjaaja osallistuu yläkoulun valmistavan opetuksen ryhmien ohjaukseen yhteisesti sovittavalla tavalla. Valmistavan opetuksen yläkoulun oppilailla on mahdollisuus opinto-ohjaajan henkilökohtaiseen ohjaukseen tarvittaessa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä