Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

7 Oppilaan arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Oppilaan edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista.

Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeerista arviointia.

 

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Valmistavan opetuksen aikana arvioidaan oppilaan tietoja ja taitoja sekä kartoitetaan hänen oppimisvalmiuksiaan. Arviointi on jatkuvaa ja siinä käytetään monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilas pystyy parhaiten näyttämään osaamisensa. Valmistavan opetuksen päättyessä oppilas saa sanallisen arvioinnin.