Varhaiskasvatussuunnitelma

5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä