Varhaiskasvatussuunnitelma

6. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva varhaiskasvatus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä
           

Kaikessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan laissa, sopimuksissa ja näissä perusteissa varhaiskasvatukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Nämä tavoitteet ja toimintaperiaatteet koskevat myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua, joka perustuu vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Steiner-, Montessori-, Freinet- ja Reggio Emilia -pedagogiikat tai tiettyyn katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspalvelu.

Huoltajan valitessa lapselleen vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuvan varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan erityistavoitteista ja arvoista.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Montessoripedagoginen varhaiskasvatus

Montessoripedagoginen varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus muodostavat yhtenäisen, tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan johdonmukaisen kokonaisuuden. Lapsia opetetaan ja ohjataan eri-ikäisten lasten muodostamissa ryhmissä montessorimenetelmän keinoin. Montessorikasvatus ja opetus toteutuvat oppimisympäristössä, jossa lapsi toimii aktiivisena oppijana. Keskeistä on lasten välinen vuorovaikutus, aikuinen ohjaajana ja montessorivälineistä muodostuvat toimintakokonaisuudet.